Zostały wybrane projekty w ramach Inicjatywy Lokalnej 2022!

Inicjatywa Lokalna to jedna z tych form współpracy samorządu z mieszkańcami, która daje każdemu możliwość zrealizowania swojego pomysłu, a dzięki realizacji którego skorzysta cała społeczność. Również w tym roku, po raz kolejny w naszej gminie został ogłoszony konkurs w ramach Inicjatywy Lokalnej. W 2022 roku zostanie zrealizowanych 5 działań na łączną kwotę 49 297,78 zł.

Do Inicjatywy Lokalnej 2022 zostało złożonych 11 wniosków. Po przeprowadzonej weryfikacji 5 wniosków uzyskało wymaganą punktację 35 punktów i więcej. Wśród nich znalazło się doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w nowe urządzenia, remont szatni strażackiej, docieplenie boksu garażowego remizy OSP, akcja kastracji i sterylizacji wolnożyjących kotów czy projekt zagospodarowania terenu wokół świetlicy wiejskiej. Poniżej przedstawiamy pełną listę projektów i wnioskodawców.

  1. Rozwijamy strefę relaksu - doposażamy plac zabaw i siłownię zewnętrzną w nowe urządzenia  / wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy "Nafciarz" / całkowity koszt projektu: 9 200,00 zł  / udział finansowy gminy: 6 900,00 zł
  2. Remont szatni strażackiej OSP Łobozew Dolny  / wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Łobozew Górny / całkowity koszt projektu: 5 530,00 zł / udział finansowy gminy: 2 600,00 zł
  3. Akcja kastracji/ sterylizacji kotów wolno żyjących celem ograniczenia negatywnych skutków ich oddziaływania na lokalną społeczność i kontroli ich populacji na terenie gm. Ustrzyki Dolne / wnioskodawca: Fundacja Bieszczadzka Organizacja Ochrony Zwierząt / całkowity koszt projektu: 13 866,50 zł / udział finansowy gminy: 6 000,00 zł
  4. Docieplenie boksu garażowego Remizy OSP Ustrzyki Dolne / wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Ustrzykach Dolnych / całkowity koszt projektu: 10 701,28 zł  / udział finansowy gminy: 7 164,28 zł
  5. Projekt zagospodarowania wokół świetlicy wiejskiej w Zawadce / wnioskodawca: Alina Bodnar – Sołectwo Zawadka całkowity koszt projektu: 10 000,00 zł / udział finansowy gminy: 7 500,00 zł

- Działania podejmowane przez samych Mieszkańców są niesamowicie ważne dla tworzenia naszej społeczności – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – Po pierwsze to właśnie Mieszkańcy najszybciej zauważają potrzeby dookoła nich, to oni najszybciej wiedzą czy jest potrzeba załatania dziury w drodze, zbudowania placu zabaw dla dzieci, czy stworzenia jakiejś fajnej innowacyjnej inicjatywy dla sąsiadów. Po drugie wspólne działanie Mieszkańców, czy to zrzeszonych w stowarzyszeniach, czy zebranych w grupach nieformalnych tworzy poczucie wspólnoty, jedności i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i ludzi.

Gmina Ustrzyki Dolne w 2022 roku ma zabezpieczyć na realizację projektów zgłoszonych w ramach Inicjatywy Lokalnej 30 164,28 zł. Warunkiem realizacji zakwalifikowanych w programie zadań w 2022 roku jest zabezpieczenie środków finansowych w drodze uchwały Rady Miejskiej  w Ustrzykach Dolnych, a tym samym zapewnieniem środków na ich finansowanie w budżecie gminy. Burmistrz Ustrzyk Dolnych w projekcie budżetu uwzględni wszystkie wybrane inicjatywy przez komisję. Podpisanie umów odbędzie po przyjęciu budżetu na rok 2022.